Medezeggenschap

De MR bestaat uit personeel en ouders. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door te mailen naar mr.grundel@stichtingschool.nl.

Lique van Donselaar

Ik ben Lique en moeder van Anique, zij gaat sinds 2020 naar De Grundel. De schooltijd is een belangrijk onderdeel in het leven van onze kinderen en dat hoort een fijne en leerzame tijd te zijn. Als lid van de MR hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een positieve ontwikkeling van de school, de leerlingen en de leerkrachten. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn gezin, rijd ik motor en probeer ik af en toe iets sportiefs of creatiefs te doen. Zijn er vragen, wil je wat mij delen of gewoon gezellig een praatje maken, schroom niet en spreek mij aan!

Niquita van Lier

Ik ben Niquita, moeder van Debora (groep 7) en Guusje (binnenkort groep 1)

De basisschooltijd is een belangrijke lange en vormende periode voor een kind, hier wil ik graag wat meer betrokken bij zijn. Ik heb mij aangemeld bij de MR om mee te kunnen denken hoe we deze tijd zo ondersteunend en positief mogelijk kunnen maken voor elke leerling.

Chantal Corino

Ik ben Chantal, leerkracht van groep 6. Sinds het schooljaar 2021/2022 zit ik bij de MR en mag ik meebeslissen over belangrijke beslissingen. De MR is een interessant orgaan, waarbij een mooie samenwerking tussen school en ouders ontstaat. Met als doel een sterk fundament voor de school én het beste onderwijs voor alle kinderen.

Marleen ten Hove

Ik ben Marleen en ik geef momenteel les in groep 1-2. Sinds januari 2024 zit ik in de MR. Ik vind het prettig dat ik mee kan denken over de ontwikkeling van de school en mag meepraten over de verschillende aspecten die ervoor zorgen dat de school een prettige omgeving is voor iedereen. Naast het werken op deze fijne school breng ik graag tijd door met mijn gezin bestaande uit een man en twee dochters van 2 en 1 jaar en ik lees en knutsel graag.

Agenda en notulen

De agenda en goedgekeurde notulen zijn op te vragen bij Chantal Corino.

Downloaden