Medezeggenschap

De MR bestaat uit personeel en ouders. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door te mailen naar mr.grundel@stichtingschool.nl.

Lique van Donselaar

Ik ben Lique van Donselaar en moeder van Anique (6 jaar), zij zit in Groep 1/2B van de Grundel. De schooltijd is een belangrijk onderdeel in het leven van onze kinderen en dat hoort een fijne en
leerzame tijd te zijn. Met mijn plek in de MR hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een positieve ontwikkeling van de school, de leerlingen en de leerkrachten. Ik heb een juridische achtergrond en ben momenteel werkzaam als Sales Administration Specialist bij een technisch bedrijf in Almere. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijngezin, rijd ik motor en probeer ik af en toe iets sportiefs of creatiefs te doen.

Chantal Corino

Hoi, 

Ik ben Chantal, leerkracht van groep 8. Sinds dit schooljaar (2021/2022) heb ik mij bij de MR aangesloten. Een interessant orgaan, waarbij er een mooie samenwerking tussen school en ouders ontstaat. Met als doel een sterk fundament voor de school én het beste onderwijs voor alle kinderen.

Agenda en notulen

Notulen vergadering (...)

Downloaden