• Een rijke leeromgeving
  • Een veilig pedagogisch klimaat door "De Kanjertraining"
  • Eigenaarschap!
  • Eigen verantwoordelijkheid met een weektaak
  • Leesmotivatie & Leesplezier
  • Aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden

Openbare basisschool De Grundel

Onze missie “samen vooruit” staat voor de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen om het beste onderwijs te bieden voor alle leerlingen.

Kernwaarden hierbij zijn:

  • Veiligheid
  • Eigenaarschap
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Bekwaamheid

Onze visie:

Why:
Wij staan voor…
onderwijs waarin je in een veilige omgeving leert dat je eigenaar kunt zijn en invloed kunt hebben op je persoonlijke ontwikkeling.

How:
Dit doen we door…
– wekelijks aandacht te besteden aan Kanjertraining waarbij vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect centraal staat.

– je inzicht te geven in je eigen kunnen, je persoonlijke leerdoelen en door je te leren hoe je je hier verder in kunt ontwikkelen.

– je te laten kiezen hoe en waar je wilt werken in de klas en op de leerpleinen.

– als leerkrachten zelf ook continu in ontwikkeling te blijven en kritisch te zijn op ons eigen handelen.

– instructie en verwerking aan te laten sluiten op wat jij nodig hebt.

– intensief samen te werken met betrokken partners binnen en buiten de school.

What:
Wij zorgen ervoor dat…
je altijd het maximale uit jezelf haalt op een bij jou passend niveau zodat je optimaal kunt functioneren in deze steeds veranderende maatschappij.

Missie & Visie

 

Geplaatst op donderdag 2 april 2020

I.v.m. het Coronavirus en de maatregelen van de regering is De Grundel gesloten. We missen de kinderen ontzetten en hopen iedereen in goede gezondheid snel weer te zien! Gelukkig krijgen we op hele speciale manieren ook berichtjes van de kinderen om ons te laten weten dat ze ons missen!

Lees verder

Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2019

Basisschool De Grundel krijgt een GOED van de onderwijsinspectie! Op 23 september 2019 bezocht de inspectie van het onderwijs OBS De Grundel voor een kwaliteitsonderzoek. In juni dit jaar werd al eerder een herstelonderzoek uitgevoerd. De inspectie beoordeelde toen alle indicatoren met voldoende en de indicatoren zicht op ontwikkeling, pedagogisch klimaat (hoe voel je je

Lees verder