Invloed op je persoonlijke ontwikkeling

OBS De Grundel is een openbare school met op dit moment ongeveer 150 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Kinderen in de leeftijd vanaf vier tot twaalf jaar zijn welkom op De Grundel, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond. De leerlingen uit de verschillende groepen kennen elkaar goed en er is veel onderling contact tussen de leerlingen. Het begrip “onze school” is daarom op OBS De Grundel sterk aanwezig. De school is gelegen in de wijk Gondel in Lelystad.

Voor het lopende schooljaar hebben wij geen plaats meer voor leerlingen in groep 6.

Het maximale uit jezelf halen

Onze missie “Samen vooruit” staat voor de samenwerking tussen ouders, externe partners, leerkrachten en leerlingen om het beste onderwijs te bieden voor alle kinderen op OBS De Grundel.

Wij staan voor onderwijs waarin je in een veilige omgeving leert dat je eigenaar kunt zijn en invloed kunt hebben op je persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we door
- wekelijks aandacht te besteden aan Kanjertraining waarbij vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect centraal staat.
- je inzicht te geven in je eigen kunnen, je persoonlijke leerdoelen en door je te leren hoe je je hier verder in kunt ontwikkelen.
- je te laten kiezen hoe en waar je wilt werken in de klas en op de leerpleinen.
- als leerkrachten zelf ook continu in ontwikkeling te blijven en kritisch te zijn op ons eigen handelen.
- instructie en verwerking aan te laten sluiten op wat jij nodig hebt.
- intensief samen te werken met betrokken partners binnen en buiten de school.

Wij zorgen ervoor dat je altijd het maximale uit jezelf haalt op een bij jou passend niveau zodat je optimaal kunt functioneren in deze steeds veranderende maatschappij. 

Een veilige omgeving