• Een rijke leeromgeving
  • Een veilig pedagogisch klimaat door "De Kanjertraining"
  • Eigenaarschap!
  • Eigen verantwoordelijkheid met een weektaak
  • Leesmotivatie & Leesplezier
  • Aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden

Openbare basisschool De Grundel

Onze missie “samen vooruit” staat voor de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen om het beste onderwijs te bieden voor alle leerlingen.

Kernwaarden hierbij zijn:

  • Aansluiten bij wat ieder kind nodig heeft, zowel op cognitief gebied als sociaal emotioneel.
  • Respect voor elkaar en de omgeving. Er zijn duidelijke afspraken en schoolregels.
  • Openheid, transparantie en betrokkenheid.
  • Aandacht aan het leren verwerven van 21ste-eeuwse vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn: samenwerken, ICT-vaardigheden, mediawijsheid, denken in kansen, creativiteit, innovatie, kritisch denken, samen problemen oplossen, communicatie, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit en sociale vaardigheden.

Missie visie Grundel in huisstijl

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Geplaatst op woensdag 10 oktober 2018

Het is Kinderboekenweek en daarom zijn we deze week extra actief met alles wat te maken heeft met het lezen van boeken! De school besteedt dagelijks al veel aandacht aan lezen en vergroot de leesmotivatie o.a. door een ruim aanbod van boeken door de samenwerking met de Flevomeerbibliotheek. Op woensdag 10 oktober konden kinderen boeken aan elkaar verkopen op

Lees verder

Geplaatst op vrijdag 5 oktober 2018

Het is Kinderboekenweek en natuurlijk zijn we op De Grundel tijdens deze week extra actief met alles wat te maken heeft met het lezen van boeken! Het thema van dit jaar is “vriendschap”. Op 10 oktober organiseren wij een boekenmarkt waar kinderen boeken kunnen kopen en verkopen. U bent van hiervoor van harte uitgenodigd! De

Lees verder

Geplaatst op maandag 3 september 2018

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen kunnen leren in een rijke leeromgeving. De afgelopen weken heeft het team van de Grundel ontzettend hard gewerkt om de verschillende klassen en de school startklaar te maken voor het komende schooljaar. De onderbouwhal is verrijkt met prachtige speel-werkhoeken in de vorm van Amsterdamse huisjes met dank aan

Lees verder