Wat maakt ons 'De Grundel'?

In het schoolplan en de schoolgids, die u hieronder vindt, leest u al veel over onze school. Een aantal highlights van De Grundel willen we hier graag benoemen: 
  • Een extra GOEDE school: Daar waar een gewoon goede school van de onderwijsinspectie het predicaat 'voldoende' krijgt, heeft de Grundel het predicaat 'goed'. Dit houdt in dat we net wat beter presteren. “Vooral het fijne pedagogische klimaat, de veiligheid, de manier waarop de leerkrachten de leerlingen in beeld hebben en hun onderwijs laten aansluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind zijn noemenswaardig” aldus de onderwijsinspectie. “Verder is er zo een hoge mate van professionaliteit van het team dat een goed hier meer dan terecht wordt afgegeven!”
  • Eigenaarschap: Leerlingen zijn bij ons eigenaar van hun leerproces en hebben persoonlijke leerdoelen. Dit levert een enorme betrokkenheid, inzet en motivatie op.
  • Anti-pestprogramma: Op OBS De Grundel werken we dagelijks samen met de leerlingen aan een schoolomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en kan leren, in een prettig pedagogisch klimaat. Daarom werken wij in groep 1 t/m 8 met de Kanjertraining.
  • Ouderbetrokkenheid: Wij vinden samenwerking tussen ouders, leerling en leerkracht heel belangrijk. Zo communiceren wij veel en vaak over wat we doen met onze ouderapp van Schoolwapps.
  • Bewegingsonderwijs: twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs van een professionele vakleerkracht. 

Het team

Op de Grundel werkt een enthousiast team professionals, dat niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen zorgt, maar ook voor die van hen zelf.

Schoolplan

Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft veel praktische informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.

Overige belangrijke documenten

Graag delen wij nog een aantal (soms verplichte) documenten met u.

Medezeggenschap

Bij de Grundel hebben ook ouders invloed op de school. Zij zijn samen met enkele schoolmedewerkers verenigd in de medezeggenschapsraad.

Een fijne leeromgeving