Vak-en vormingsgebieden

woensdag 29 november

VAK- EN VORMINGSGEBIEDEN Basisvaardigheden groep 1/2 In groepen 1/2 wordt voor de basisvaardigheden rekenen, taal en motoriek gewerkt met de methode ‘Onderbouwd’. Met deze methode wordt de ontwikkeling van kleuters doelgericht gestimuleerd aan de hand van: Thematisch leren – Routinematig leren – Doelgericht leren Opbrengstgericht werken en Handelingsgericht werken. De kerndoelen zijn vertaald naar concrete

Lees verder