Praktische zaken

woensdag 29 november

Voor- en naschoolse opvang GO! Kinderopvang biedt buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen die naar de basisschool gaan. Op de website van GO! Kinderopvang vindt u alle informatie over de buitenschoolse opvang: www.gokinderopvang.nl Overblijven Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert de overblijf op OBS De Grundel. De overblijf vindt plaats tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en

Lees verder