Ouderbetrokkenheid

woensdag 29 november

Ouderbetrokkenheid Ouders en school hebben hetzelfde doel: kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling. Een goede relatie tussen ouders en school is erg belangrijk. Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders! Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel

Lees verder