SchOOLwiki

zoekopdracht

Schoolkeuze

Voorlichting schoolkeuze
Op de informatieavond voor groep 8 aan het begin van schooljaar worden de ouders geïnformeerd over de keuzemogelijkheden m.b.t. het voortgezet onderwijs. De vormen van voortgezet onderwijs in de regio en de aanmelding- en toelatingsprocedures komen aan de orde. In november houden de scholen voor voortgezet onderwijs informatieavonden voor ouders en leerlingen van groep 8. Op de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs, in januari 2018, kunnen ouders en kinderen scholen bezoeken. In het voorjaar stelt de school een schoolkeuze-advies op. De stelregel daarbij is dat kinderen daar terecht komen waar zij met al hun talenten het best tot hun recht komen. In het schoolkeuze-advies staat welke vorm van onderwijs geadviseerd wordt. De ouders bepalen bij welke school hun kind wordt opgegeven.

Aanmelding voortgezet onderwijs
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van hun zoon/dochter op een school voor voortgezet onderwijs. Na de aanmelding wordt door de school een onderwijskundig rapport in Digidoor geplaatst. Digidoor is een internetprogramma waarmee scholen informatie  uitwisselen. Digidoor staat voor digitaal doorstromen. In het onderwijskundig rapport staan o.a. de behaalde resultaten gedurende alle jaren op de basisschool. De toelatingscommissies van het voortgezet onderwijs bepalen uiteindelijk of het kind wordt toegelaten. Na de toelating gaan de kinderen voor de zomervakantie nog een keer op bezoek bij de school waar zij toegelaten zijn. In de eerste maanden van het nieuwe schooljaar vinden er tevens gesprekken plaats tussen de leerkrachten van de eindgroepen, met de mentoren van het voortgezet onderwijs, over onze oudleerlingen.