SchOOLwiki

zoekopdracht

Praktische zaken

Voor- en naschoolse opvang
GO! Kinderopvang biedt buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen die naar de basisschool gaan. Op de website van GO! Kinderopvang vindt u alle informatie over de buitenschoolse opvang: www.gokinderopvang.nl

Overblijven
Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert de overblijf op OBS De Grundel. De overblijf vindt plaats tijdens schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Wanneer uw kind moet overblijven vinden we het belangrijk om vooraf te weten op welke dag(en) dit is. Als u uw kind hiervoor opgeeft vragen we u het volgende te doen:
– Schrijf op een envelop de naam van uw kind (voornaam + achternaam) en groep waarin hij/zij zit.
– Schrijf op de envelop op welke dag(en) uw kind zal overblijven.
– Lever de envelop op maandagochtend in met daarin het overblijfgeld (€1,50 per keer) voor de hele week. (Graag zo groot mogelijk en gepast betalen a.u.b.)
– De envelop kan ingeleverd worden in de groene brievenbus naast het informatiebord bij de kleuteringang.
– Komt het incidenteel voor dat uw kind toch onverwachts moet overblijven, lever dan de envelop ’s morgens op de dag van het overblijven in.

Pauze en iets eten en drinken
Alle kinderen mogen voor de pauze iets te eten of drinken meenemen. Dit moeten gezonde tussendoortjes zijn. Het eten kan op maandag en dinsdag bestaan uit een gezonde koek, boterham of fruit. Op woensdag t/m vrijdag zijn het fruitdagen. Alle kinderen moeten dan verplicht fruit eten. Kinderen mogen geen snoep mee naar school nemen. Bij het drinken gaat onze voorkeur uit naar goed afgesloten bekers of pakjes met een rietje. Frisdranken als cola e.d. zijn niet toegestaan.

Traktaties
Jarige kinderen mogen op school trakteren en de klassen rondgaan. U kiest toch ook voor een gezonde traktatie? Op internet zijn veel suggesties te vinden voor een gezonde traktatie.

Halen en brengen
Veel kinderen komen op de fiets naar school. Er zijn voldoende rekken om de fietsen in te zetten. De fietsen staan dus alleen daar. Op het plein mag niet worden gefietst. In de pauze mogen de kinderen niet tussen de fietsen spelen. De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan of diefstal van een fiets.  Wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, is er een beperkte parkeerruimte direct naast school. Bij de kerk “het lichtschip” is een grote openbare parkeerplaats waar u uw auto kunt parkeren. Op plekken rondom het plein die niet bestemd zijn als parkeerplek geldt een stilstaan- verbod.

Mobiele telefoons
Op school hebben kinderen geen mobiele telefoon nodig, dus laat hem thuis. Mocht u als ouder uw kind toch een telefoon mee naar school geven dan geldt op school:
– Leerlingen die een mobiele telefoon mee hebben zorgen dat deze in en om de school(ook op het schoolplein) ten allen tijde uit staat. Dit betekent dat de mobiele telefoon van 8.20 uur tot 15.15 uur uit is. Wie toch dringend moet bellen mag na overleg met de leerkracht gebruik maken van de schooltelefoon.
– De regels gelden ook tijdens het overblijven.
– De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de mobiele telefoon. Leerkrachten bewaren geen mobiele telefoons.
– Bij het overtreden van de regels wordt de mobiele telefoon door de groepsleerkracht in beslag genomen en kan de leerling deze om 15.15 uur weer ophalen.
– Bij herhaald overtreden van de regels wordt de mobiele telefoon door de leerkracht ingenomen en in bewaring gegeven bij de directeur. Ouders krijgen hiervan bericht.
– De mobiele telefoon kan daarna door de ouders bij de directeur worden afgehaald.

Foto’s en social media
Het is niet toegestaan om foto’s die op school (of tijdens een activiteit door school georganiseerd) genomen zijn, waarop kinderen van andere ouders herkenbaar in beeld staan te plaatsen op social media. Wel kunt u deze, in overleg met de leerkracht, delen met andere ouders via Max-class.

Schoolverzekering
Stichting SchOOL is collectief verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering beperkt zich tot die gevallen waarin het bestuur, de school of de leerkrachten aansprakelijk gesteld kunnen worden. Beschadiging van kleding, brillen, fietsen, enz. vallen hier niet onder. In dergelijke gevallen zal dit via de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken ouder geregeld moeten worden. Onze verzekering dekt evenmin de schade die ontstaan is op weg naar of van de school.