SchOOLwiki

zoekopdracht

Doelstellingen 2017-2018

Onze specifieke doelstellingen voor 2017 – 2018
Ons streven is dit schooljaar een basisarrangement van de onderwijsinspectie te krijgen. Vorig schooljaar heeft OBS De Grundel het predicaat ‘zwak’ ontvangen. Het rapport van onze school vindt u op www.onderwijsinspectie.nl. Met dit doel voor ogen hebben wij in ons schoolontwikkelplan 2017 – 2018 de volgende doelstellingen voor ogen. De ouders zijn hierover geïnformeerd op een informatieavond in juli 2017.

– Alle leeropbrengsten op de eind tussentoetsen van CITO liggen op of boven het niveau dat van
onze school mag worden verwacht.

– De opbrengsten op de Centrale CITO Eindtoets PO ligt boven de ondergrens van de onderwijsinspectie.

– Alle leerkrachten passen bij hun didactisch handelen het IGDI-model toe en kunnen differentiëren op niveau.

– Het pedagogisch klimaat in alle groepen en in de school is goed. Er heerst een sfeer van wederzijds respect. Er is een gezamenlijke aanpak van gedrag (Kanjer methode) en er zijn doorgaande lijnen gericht op leren, motivatie en eigenaarschap.

– Leerlingen en ouders zijn medeverantwoordelijk voor het leerproces.

– Er is sprake van actieve ouderbetrokkenheid bij ons onderwijs.