SchOOLwiki

zoekopdracht

Bewegingsonderwijs & Sport

Voor de ontwikkeling van kinderen is bewegen belangrijk. Plezier in bewegen zorgt er voor dat kinderen blijven bewegen, ook op latere leeftijd. Wij doen dat door elk kind op zijn eigen niveau nieuwe en uitdagende beweegsituaties aan te bieden. Ieder kind leert hierdoor beter bewegen én samenwerken en rekening houden met elkaar. De kinderen van de groep 1/2 krijgen 1x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Op de
andere dagen hebben zij de mogelijkheid om gebruik te maken van het speellokaal op school waar de vakleerkracht de materialen klaarzet. Groep 3 t/m 8 krijgt 2x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. De kinderen gymmen in een gympakje of in een korte broek met T-shirt. Gymschoenen zijn aan te raden (liefst met een soepele zool) maar niet verplicht. Na de gymles is douchen verplicht. Als uw kind om wat voor reden dan ook niet mee kan doen aan de gymlessen, vragen wij u om dat schriftelijk of mondeling te melden bij de groepsleerkracht. Elk schooljaar worden er 10 activiteiten bekeken waar de kinderen hun beweegniveau bij kunnen bepalen en uiteraard kunnen verbeteren het jaar erop. Deze niveaus worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS) bewegingsonderwijs. De gemiddelden van de gescoorde niveaus (1 t/m 10) binnen de beweeggebieden spel, turnen en atletiek worden weergegeven in het rapport bewegingsonderwijs. Er worden geen waarden meer gegeven aan het behaalde niveau, maar er wordt gekeken naar de vooruitgang die een kind boekt. Uiteindelijk zal het rapport een overzicht bieden van de persoonlijke beweegontwikkeling van groep 1 t/m 8. Op het rapport worden ook de niveaus van de wijze van deelname (1 t/m 5) aangegeven. Er wordt gekeken naar samenwerking en zelfstandigheid en inzet en enthousiasme. Deze items zijn een voorwaarde voor een veilige, goed georganiseerde en plezierige les bewegingsonderwijs. Naast de reguliere gymlessen doen we ook mee aan een aantal andere sportactiviteiten:

Sportdagen (verplicht):
– De groepen 1 t/m 4 doen mee aan de spelletjessportdag op het schoolplein.
– De groepen 5 t/m 8 doen mee aan de atletieksportdag op een echte atletiekbaan of gaan op survival in het Belevenissenbos

Schoolsporttoernooien (niet verplicht):
– Zeebodemloop (groep 1 t/m 8)
– Avondvierdaagse (groep 1 t/m 8)
– Schoolkorfbaltoernooi (groep 3 t/m 8)
– Schoolvoetbaltoernooi (groep 8)