SchOOLwiki

zoekopdracht

11 resultaten in categorie ""

Adressen

Klik om te vergroten: ...
Lees verder

Bewegingsonderwijs & Sport

Voor de ontwikkeling van kinderen is bewegen belangrijk. Plezier in bewegen zorgt er voor dat kinderen blijven bewegen, ook op latere leeftijd. Wij doen dat door elk kind op zijn eigen niveau nieuwe en uitdagende beweegsituaties aan te bieden. Ieder kind leert hierdoor beter bewegen...
Lees verder

Dagelijkse gang van zaken

DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN Heterogene groepen We verdiepen ons dit schooljaar in een ander pedagogisch concept. Om onze kinderen beter onderwijs te geven specialiseren we ons in het werken met heterogene groepen. In een heterogene groep is het onderwijs anders georganiseerd dan in een combinatieklas, waar...
Lees verder

De leerling

Aanmelden en inschrijving Ouders kunnen hun kind ruim voordat het vier jaar wordt inschrijven op OBS De Grundel. Dit kan door een afspraak te maken voor een intakegesprek met de directeur. Tijdens het intakegesprek wordt u geïnformeerd over het schoolconcept en de werkwijze en krijgt u...
Lees verder

Doelstellingen 2017-2018

Onze specifieke doelstellingen voor 2017 - 2018 Ons streven is dit schooljaar een basisarrangement van de onderwijsinspectie te krijgen. Vorig schooljaar heeft OBS De Grundel het predicaat ‘zwak’ ontvangen. Het rapport van onze school vindt u op www.onderwijsinspectie.nl. Met dit doel voor ogen hebben wij in...
Lees verder

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs is een belangrijk gegeven voor ons. We houden het constant in de gaten. Hiervoor hebben we een samenhangend systeem voor kwaliteitszorg ontwikkeld. De interne kwaliteitszorg Onze "interne" kwaliteitszorg bestaat uit de volgende onderdelen: - het regelmatig vaststellen van de kwaliteit; - het planmatig werken...
Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid Ouders en school hebben hetzelfde doel: kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling. Een goede relatie tussen ouders en school is erg belangrijk. Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders! Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren...
Lees verder

Praktische zaken

Voor- en naschoolse opvang GO! Kinderopvang biedt buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen die naar de basisschool gaan. Op de website van GO! Kinderopvang vindt u alle informatie over de buitenschoolse opvang: www.gokinderopvang.nl Overblijven Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert de overblijf op OBS De Grundel. De overblijf vindt plaats...
Lees verder

Schoolkeuze

Voorlichting schoolkeuze Op de informatieavond voor groep 8 aan het begin van schooljaar worden de ouders geïnformeerd over de keuzemogelijkheden m.b.t. het voortgezet onderwijs. De vormen van voortgezet onderwijs in de regio en de aanmelding- en toelatingsprocedures komen aan de orde. In november houden de scholen...
Lees verder

Vak-en vormingsgebieden

VAK- EN VORMINGSGEBIEDEN Basisvaardigheden groep 1/2 In groepen 1/2 wordt voor de basisvaardigheden rekenen, taal en motoriek gewerkt met de methode 'Onderbouwd'. Met deze methode wordt de ontwikkeling van kleuters doelgericht gestimuleerd aan de hand van: Thematisch leren - Routinematig leren - Doelgericht leren Opbrengstgericht werken en...
Lees verder

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem, waarin meldingen over kinderen en jongeren worden opgeslagen. De scholen in Lelystad maken gebruik van ESAR het risicosignaleringssysteem van de zes gemeenten in de provincie Flevoland. Een melding kan gedaan worden door een professional uit de jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg...
Lees verder