Privacy kindgegevens

Om er voor te zorgen dat er correct wordt omgegaan met kindgegevens (volgens de normen van de AVG), is het van belang dat u als ouder/verzorger alle informatie over ons privacybeleid kunt inzien. We hebben daarom de mogelijkheid op deze pagina om ons volledige plan te lezen, maar we begrijpen dat niet iedereen tijd heeft om het in te lezen of de kennis heeft van de vele termen omtrent de AVG. Daarom even in het kort enkele standpunten van de school omtrent de privacy van uw kind:

  • We gaan secuur om met beeldmateriaal. Dit betekent dat wij ouders elk jaar opnieuw verzoeken (en bij vele evenementen ook) om foto’s alleen te plaatsen op ons afgeschermde platform: Maxclass. We geven tevens aan dat beeldmateriaal waar andere mensen op staan (dus met uitzondering van je eigen kind) niet zomaar gepubliceerd mag worden.
  • Soms willen we gebruik maken van beeldmateriaal omdat er leuke activiteiten zijn in de school. We gebruiken voornamelijk Maxclass hiervoor, maar we komen soms ook in de krant of er worden foto’s getoond in de school. Hier vragen wij ook specifiek toestemming voor en u kunt zelf aangeven wat u wel of niet wilt voor uw kind.
  • Gedurende de jaren op school worden er ook uitzonderlijk veel kindgegevens opgeslagen. We verstaan onder kindgegevens: cijfers en een omschrijving van een kind. Als er een incident is op school zal de leerkracht dit verwoorden in ons online registratiesysteem: ESIS. U heeft het recht om deze gegevens te bekijken en u wordt op de hoogte gebracht als wij iets toevoegen. U heeft ook altijd het recht om uw eigen mening verwoord te hebben naast die van de leerkracht.
  • Als er een actieplan wordt neergezet die gespitst is op uw kind (bijvoorbeeld een OPP), dan vragen wij altijd om een handtekening te plaatsen onder het document. Dit document wordt vervolgens weer in ESIS geplaatst. Zo staan afspraken altijd helder verwoord en kunnen ze niet tussentijds aangepast worden.
  • Kindgegevens worden bijgehouden in: CITO LOVS, ESIS, Heutink en in onze eigen registratiesystemen die wij bewaren op onze Google Drive (educatie-omgeving).
  • Op school zorgen leerkrachten ervoor dat computers altijd vergrendeld zijn wanneer zij de ruimte verlaten en hebben zij wachtwoorden die voldoen aan de AVG-norm.
  • We zorgen ervoor dat alleen langdurige werknemers bij kindgegevens kunnen en invallers of stagiaires kunnen dit niet.
  • U heeft altijd het recht alle vormen van toestemmingen in te trekken.

Wilt u meer weten kunt u ons AVG-plan doornemen. Als u vragen heeft is het aan te raden om contact op te nemen met onze media-coördinator (Martijn van Gemert) of onze directrice (Lisa Weustink).

Klik hier voor het volledige plan:

AVG-actieplan OBS De Grundel