Leerplicht en verlof

Leerplicht

In Nederland hebben kinderen recht op onderwijs, want met een schooldiploma op zak hebben ze meer kans op een goede baan. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de leerplicht naleven.

Kinderen zijn leerplichtig van hun 5e jaar tot aan het einde van het schooljaar waarin zij 16 jaar zijn geworden. Zij moeten naar school om zich voor te bereiden op de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
Jongeren moeten tot hun 18e onderwijs volgen of tot ze een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 (of hoger).

Als ouders betekent dit dat u verlof kunt aanvragen volgens wettelijke regels.
Extra verlof kan alleen onder bijzondere omstandigheden gegeven worden.
Hier kunt u een check doen of u recht heeft op verlof:

Check recht op verlof buiten schoolvakanties

U moet dit schriftelijk aanvragen. De formulieren kunt u hier downloaden:

Aanvraagformulier extra vakantie
Aanvraagformulier verlof voor gewichtige omstandigheden

Voor verlof langer dan 10 schooldagen vanwege gewichtige omstandigheden beslist de leerplichtambtenaar.
Verlof gedurende de eerste twee schoolweken na de zomervakantie is wettelijk niet toegestaan.

Voor meer informatie over leerplicht kunt u terecht op de site van Gemeente Lelystad:
https://www.lelystad.nl/leerplicht