Ouderraad

Sinds maart 2018 werken we op De Grundel met een ouderraad.

Doel van de ouderraad:

  • Ouderbetrokkenheid vergroten
  • Gevoel van samenhorigheid versterken
  • School weer positief op de kaart (profilering)

De ouderraad komt eens in de zes weken bij elkaar om aan deze doelstellingen te werken.

De ouderraad wordt vertegenwoordigd door:

  • Kelly Smit
  • Britt van Sunder
  • Jose Kip
  • Niquita van Lier
  • Willy Deijs