Inschrijving

Opvang van nieuwe leerlingen

Inschrijven

Ouders kunnen hun kind ruim voordat het vier jaar wordt inschrijven op OBS De Grundel. Dit kan door een afspraak te maken voor een intakegesprek met de directeur. Tijdens het intakegesprek wordt u geïnformeerd over het schoolconcept en de werkwijze en krijgt u een rondleiding door de school. U informeert de school over uw kind en zijn/haar talenten. Om uw kind als leerling van onze school in te schrijven vult u een inschrijfformulier en een ouderverklaring in.

De intern begeleider informeert bij de peuterspeelzaal, kinderopvang of school van herkomst naar de onderwijsbehoeften van uw kind om de school in staat te stellen uw kind vanaf de start optimaal te begeleiden.

Vanaf twee maanden voordat een kind vier jaar wordt, mag het 5 dagdelen naar school om kennis te maken. De ouders krijgen een uitnodiging voor de eerste kennismaking en leggen samen met de leerkracht de overige kennismakingsmomenten vast.