Inspectie

De Grundel trots op oordeel van de inspectie!

OBS De Grundel heeft in mei 2018 een bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs en heeft inmiddels het definitieve rapport in haar bezit.
De inspectie beoordeelt scholen middels een inspectiekader. Binnen dit kader wordt gekeken of een school voldoet aan de door inspectie gestelde eisen. De inspectie was erg te spreken over de onderwijskwaliteit op De Grundel. Onderstaand schema geeft een samenvatting weer van de bevindingen van de inspectie.

Voor een meer gedetailleerde samenvatting kunt u onderstaande presentatie bekijken:

Informatieavond inspectie

Het volledige rapport vindt u hier:

Definitieve rapport juni 2018

Alleen de eindopbrengsten worden nog beoordeeld met onvoldoende.  De school voldoet daarmee niet aan het gestelde in artikel 10a van de Wet op het primair onderwijs (WPO) waardoor zij het oordeel “onvoldoende” behouden. Wel ziet de inspectie aan de gemiddelde vaardigheidsgroei op vrijwel alle kernvakken dat de school de achterstanden ten opzichte van het verwachte niveau verkleint. Tegelijkertijd constateren zij dat die achterstand zo groot is, dat ook de verwachting voor de eindresultaten van 2019 niet onverdeeld positief is. Onder de huidige omstandigheden (teamsamenstelling, beschikbare faciliteiten) is de verwachting dat de in de afgelopen jaren opgelopen achterstanden versneld kunnen worden ingehaald en dat de eindopbrengsten van 2020 wel boven de wettelijk vastgestelde ondergrens zal liggen.

Het bestuur, de directie en het team van De Grundel zijn erg trots op de positieve ontwikkelingen van de onderwijskwaliteit!

We zijn verheugd dat zicht op ontwikkeling, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en het pedagogisch klimaat met een goed beoordeeld zijn. Dit versterkt het vertrouwen dat we in staat zijn om de resultaten te gaan behalen, die voldoen aan de basiskwaliteit. We zullen maximaal blijven inzetten om ook de eindresultaten voor Nederlandse taal en reken/wiskunde weer boven de wettelijke vastgelegde ondergrens te krijgen.