Het team

Wij stellen ons graag aan u voor…

Directie
Lisa Weustink

Ik ben Lisa Weustink, directeur van OBS De Grundel.
Ik streef naar kwalitatief goed onderwijs, voor alle kinderen in een schoolklimaat waarin iedereen zich prettig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.
Ik doe dit met veel enthousiasme passie en plezier. Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van kun kind(eren) en hecht een grote waarde aan openheid en transparantie. Ik ben zichtbaar op de werkvloer en hou op deze manier goed contact met de leerkrachten en leerlingen. Ik geniet elke dag van ons mooie vak en het voorrecht om te mogen werken met kinderen en bij te kunnen dragen aan hun ontwikkeling!

Intern begeleider
Elma Kleinman

Ik ben Elma Kleinman-Ham en ik werk als intern begeleider op De Grundel. Een intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, begeleidende en ondersteunende taken. Ik help leerkrachten met hulpvragen over kinderen. Als leerkrachten in hun klas zien dat een kind iets speciaals nodig heeft, help ik om te kijken wat nodig is en hoe de leerkracht dat kan aanbieden. Ook voer ik gesprekken met ouders en leerkrachten over kinderen en onderhoud ik externe contacten, zoals met de orthopedagoog, de jeugdarts en schoolmaatschappelijk werker. Ik kom in de klassen om leerkrachten te begeleiden in hun leerkrachtgedrag (bijvoorbeeld klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen). Dit doen wij op De Grundel d.m.v. het IGDI-model. Hierin komen alle stappen van een effectieve les aan bod. Ik geef hierover feedback aan de leerkrachten. Ik vind het leuk om met kinderen te werken en om leerkrachten te ondersteunen om goed onderwijs te geven aan kinderen. Ik vind het leuk om als intern begeleider en leerkracht op De Grundel te werken en bij te dragen aan alle ontwikkelingen in een enthousiast, hard werkend team.

Groep 1/2
Juf Jomayra (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Juf Elma (woensdag)

Groep 2/3
Juf Michelle (maandag t/m vrijdag)

In groep 1 t/m 3 is er ondersteuning op het leerplein van juf Jenna, onderwijsassistent (maandag t/m vrijdag)

Groep 4
Meester Jeroen (dinsdag t/m vrijdag)
Juf Cynthia (maandag)

Groep 5
Meester Lars (maandag t/m vrijdag)

Groep 6
Juf Lisa (maandag t/m vrijdag)

Groep 7
Juf Janneke (maandag t/m vrijdag)

Groep 8
Juf Chantal (maandag t/m vrijdag)

Vakleerkracht gym
Meester Jasper (dinsdag en donderdag)