Groep 6

Mijn naam is Lisa Lusink, 26 jaar oud en wonend in Lelystad. Dit jaar is mijn vierde jaar op de Grundel. Ik werk met veel plezier op de Grundel omdat we samen met kinderen, ouders en collega’s werken aan een goede kwaliteit van het onderwijs en een fijne werksfeer. Na een aantal jaar de groepen 4 en 5 gedraaid te hebben, sta ik dit jaar voor groep 6. Deze groep bestaat uit 30 enthousiaste kinderen.

Er heerst in de groep een fijne werk- en leefsfeer doordat wij allemaal dezelfde Kanjertaal spreken. In groep 6 leren we van en met elkaar en houden we rekening met onze eigen gevoelens maar ook met die van een ander. Wij gaan in de eerste weken van het schooljaar samen regels opstellen waar wij ons aan gaan houden.

In groep 6 gaan wij de kennis die wij de afgelopen jaren opgedaan hebben, verder uitbreiden. Zo leren wij niet alleen hoe bepaalde woorden geschreven moeten worden, maar wij gaan ons dit jaar ook al oriënteren op de werkwoordspelling en de bijpassende regels. Bij begrijpend lezen gaan wij ons meer richten op oorzaak en gevolg en gaan wij de verschillende leesstrategieën uitbreiden. Het lezen is op zich geen doel meer maar wordt meer een middel om doelen te kunnen behalen.

De voortgang van deze doelen houden wij bij op de datamuur.

Dit jaar hebben wij versterking in de klas van meester Edwin. Hij volgt een onderwijsassistent opleiding en zit in het tweede jaar.