Groep 4/5

Hallo allemaal,

Mijn naam is Lisa Lusink en dit is mijn tweede jaar werkzaam op de Grundel. Momenteel sta ik met veel plezier voor groep Ik vind het fijn om te werken op de Grundel omdat we samen met kinderen, ouders en collega’s werken aan een betere kwaliteit van het onderwijs en een prettige werksfeer.

Groep 4 bestaat momenteel uit 29 enthousiaste kinderen. In groep 3 is de basis gelegd, deze wordt met sprongen verder uitgebreid in groep 4. Op het moment zijn we druk bezig om te leren hoe we ons werk in het schrift moeten structureren. Daarnaast leren de kinderen dit jaar in groep 4 het schrijven van alle hoofdletters. Er wordt tot 100 gerekend en de kinderen gaan kennis maken en oefenen met de tafels van 1 t/m 5 en de tafel van 10. Lezen neemt een belangrijke rol in. Het aanvankelijk lezen gaat over naar het technisch lezen waarbij het tempolezen centraler komt te staan. Met lezen wordt tevens de woordenschat vergroot en is het een voorwaarde voor begrijpend lezen. Begrijpend lezen bieden wij aan door middel van actuele teksten die nieuwsbegrip bieden en is in groep 4 nieuw. En door onze nieuwe wereldoriëntatie methode leren de kinderen op een speelse en onderzoekende manier over de wereld om ons heen. De sociaal emotionele vaardigheden worden geoefend door onze methode Kanjertraining.

Er heerst in de groep een fijne werk- en leefsfeer doordat wij allemaal dezelfde Kanjertaal spreken. Wij hebben in de eerste weken van het schooljaar samen regels opgesteld waar wij ons aan gaan houden. In groep 4 leren we van en met elkaar en houden we rekening met onze eigen gevoelens maar ook met die van een ander. Onze doelen houden wij bij op de datamuur en via de weektaak en later in het jaar het planbord, leren wij omgaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.