Groep 4/5

Mijn naam is Lisa Lusink en dit is mijn derde jaar werkzaam op de Grundel. Op het moment sta ik met veel plezier voor groep 4/5. Deze groep bestaat uit 28 enthousiaste kinderen. Ik werk met veel plezier op de Grundel omdat we samen met kinderen, ouders en collega’s werken aan een betere kwaliteit van het onderwijs en een fijne werksfeer.

Er heerst in de groep een fijne werk- en leefsfeer doordat wij allemaal dezelfde Kanjertaal spreken. In groep 4/5 leren we van en met elkaar en houden we rekening met onze eigen gevoelens maar ook met die van een ander. Wij gaan in de eerste weken van het schooljaar samen regels opstellen waar wij ons aan gaan houden.

Op het moment zijn we in groep 4 druk bezig om te leren hoe we ons werk in het schrift moeten structureren. Daarnaast leren de kinderen dit jaar in groep 4 het schrijven van alle hoofdletters. Er wordt tot 100 gerekend en de kinderen gaan kennis maken en oefenen met de tafels van 1 t/m 5 en de tafel van 10. Lezen neemt een belangrijke rol in. Het aanvankelijk lezen gaat over naar het technisch lezen waarbij het tempolezen centraler komt te staan. Met lezen wordt tevens de woordenschat vergroot en is het een voorwaarde voor begrijpend lezen. Begrijpend lezen is nieuw in groep 4.

Groep 5 heeft vorig jaar al een aardig basis kunnen leggen, deze wordt verfijnd in groep 5. Zo wordt er gerekend tot 1000 en is het de bedoeling dat de kinderen alle tafels uit het hoofd kennen. Bij het technisch lezen komen nog meer diverse leesmoeilijkheden aan bod. Het leestempo en intonatie tijdens het lezen worden steeds belangrijker. Daarnaast leren de kinderen bij taal nieuwe woordsoorten en wordt het begrijpend lezen uitgebreid door moeilijkere teksten en verbanden aan te bieden.

Onze doelen houden wij bij op de datamuur en via de weektaak en later in het jaar het planbord, leren wij omgaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.


Ik ben Chantal Dugandzic- Stempher en ik werk sinds dit nieuwe schooljaar 4 dagen als leerkrachtondersteuner op de Grundel. Als leerkrachtondersteuner is het mijn taak om  kinderen die extra aandacht nodig hebben te begeleiden. Hier kijk ik ontzettend naar uit want ik wil graag de kinderen helpen groeien in zijn/haar ontwikkeling.

Hiernaast volg ik het derde jaar van de katholieke pabo in Zwolle. Ik zou graag zelf ook leerkracht in het basisonderwijs willen worden. Op de woensdag loop ik 20 weken stage bij juf Lisa en na deze 20 weken zal ik in een andere klas stage gaan lopen.

Ik kijk ernaar uit om een onderdeel te zijn van het Grundel team en wanneer u vragen heeft, beantwoord ik deze graag.