Openbare basisschool De Grundel

Onze missie “samen vooruit” staat voor de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen om het beste onderwijs te bieden voor alle leerlingen.

Kernwaarden hierbij zijn:

  • Aansluiten bij wat ieder kind nodig heeft, zowel op cognitief gebied als sociaal emotioneel.
  • Respect voor elkaar en de omgeving. Er zijn duidelijke afspraken en schoolregels.
  • Openheid, transparantie en betrokkenheid.
  • Aandacht aan het leren verwerven van 21ste-eeuwse vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn: samenwerken, ICT-vaardigheden, mediawijsheid, denken in kansen, creativiteit, innovatie, kritisch denken, samen problemen oplossen, communicatie, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit en sociale vaardigheden.

Missie visie Grundel in huisstijl