brede school

School In Verbinding

Wat is een school in verbinding

Een samenwerkingsverband tussen organisaties uit de sectoren

onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur, sport en zorg, die zich bezighouden met

opgroeiende kinderen. Doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.

 

Ons doel is het verbreden van ontwikkelingskansen van kinderen. Het is duidelijk hoe er gewerkt wordt en waarom er zo gewerkt wordt. In de pedagogische visie die we ontwikkelen t.a.v. scholen in verbinding staan afspraken op papier, deze bieden goede richtlijnen voor het pedagogisch handelen in de praktijk. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen; het verbinden van binnen- en buitenschools leren; een goede balans tussen effectieve werkwijzen en participatie en sociale competenties van kinderen.

Ouders zijn binnen onze school een belangrijke groep. Zij vervullen de meest essentiële rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Elke ouder wil het beste voor zijn / haar kind en is daarom gemotiveerd om zich in te zetten voor zijn / haar ontwikkeling. Ondersteuning bij het opvoedproces en de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen stimuleert de ontwikkeling. Wij willen graag dat uiteindelijk alle betrokkenen, kinderen, professionals en ouders een gezamenlijk gevoel t.a.v. scholen in verbinding gaan delen.